Jak hrát? - Finanční Hra

Finanční hra má několik herních módů, kdy každý nabízí svá určitá omezení nebo naopak rozšiřuje možnosti. Základní kategorie těchto her je pak hra jednoho hráče, hra více hráčů a hra s moderátorem. Některé herní módy mohou být součástí více kategorií.

Zahájení nové hry

Na stránce “Nová hra” vyberte požadovaný herní režim a začněte hrát novou hru. Takřka ve všech herních módech začínáte jako rodina, která má spotřebitelský úvěr, nevlastní automobil a bydlí v podnájmu.

Hra je standardně nastavená na dobu 30 herních let rozdělených po třech do deseti herních kol. Cílem hry je připravit rodinu do stáří, zaopatřit jí důchod, který se vypočítává podle aktuálních nákladů hrané rodiny. Do cílového důchodu se započítávají příjmy plynoucí z investic nebo spoření a samozřejmě státního důchodu.

Na konci hry se vypočítávají body, které získáváte pomocí rozhodnutí o rodinném životě, z úspěšných životních událostí a ze znalostního kvízu.

Menu stránek

Herní mechanismus

Samotná hra se skládá z herního kola, událostí, kvízu a rozpočtu. Veškeré svoje portfolio a další rozhodnutí (třeba splacení úvěrů, nákup nemovitostí apod.) nastavujete během herního kola. K tomu vám pomůže multifunkční menu, které obsahuje odkazy na jednotlivé stránky, které se zabývají různými tématy. Naleznete zde např. stránku s nastavením životního pojištění nebo investic.

Toto multifunkční menu pak obsahuje ještě rozšíření, do kterého se dostanete pomocí tlačítka “Další možnosti”.

Do další fáze hry se dostanete pomocí tlačítka “Pokračovat +3 roky”. Toto tlačíko vás bude provázet celou hrou a díky němu se posouváte mezi jednotlivými částmi hry.

Herní kolo

V herním kole nastavujete svoje portfolio, sjednáváte další služby, nakupujete automobily nebo nemovitosti. Veškeré ovládání se nachází v horním menu nebo pomocí dalších tlačítek, které jsou navržené pouze na stránkách, kde jsou potřeba.

Životní události

Další fáze hry prověřuje, jestli je vaše rodina připravená na veškeré zkoušky, které samotný život přináší. A dělá to pomocí tří různých způsobů: Hod kostkou, Oznámeni nebo Výběr z možností. Ve hře jednoho hráče jsou události tři a každá z nich znamená jeden rok hry.

Kvíz

Tato část hry se hráčů ptá na otázky z finančního světa. Díky správným odpovědím získáváte body, které se vyhodnocují na konci hry.

Rozpočet

Rozpočet je vlastně pomyslná linie mezi jednotlivými herními koly. Zde můžete provádět závěrečná rozhodnutí, co vaše rodina dělala, zjistit její zdravotní stav a připravit jí tak do dalšího herního kola.

Ovládací menu

Veškeré ovládání herního kola se nachází v horním menu. Níže následuje zjednodušený výpis podstránek, na kterých můžete během herního kola provádět úpravy.

Životní pojištění

Stránka “Životní pojištění” obsahuje nástroje potřebné k založení životního pojištění pro celou rodinu. Zde má hráč možnost pojistit jednotlivé členy rodiny na následující rizika: Smrt, Invalidita, Trvalé následky s progresí, Velmi závažná onemocnění, Pracovní neschopnost a Denní dávka s úrazem. Některá rizika navíc obsahují i možnosti konstantní a klesající tak, jak je to i v běžném životě.

Životní pojištění

Majetkové pojištění

Majetkové pojištění se zaměřuje na pojištění osob a majetku neživotního charakteru, tj. Občanská a Zaměstnanecká odpovědnost, Povinné ručení, Havarijní pojištění, Pojištění domácnosti a Pojištění nemovitosti. Nynější herní build neumožňuje pojistit jednotlivé nemovitosti zvlášť a proto nastavujete tato pojištění na všechny vlastněné nemovitosti. Další vývoj hry ale s touto variantou počítá.

popis

Úvěry

Úvěry se dělí do třech podkategorií, mezi kterými se můžete pohybovat přepínáním záložek. Tyto kategorie jsou Spotřebitelské úvěry, Hypoteční úvěry a Ostatní úvěry. Momentální herní build zatím operuje pouze se spotřebitelskými a hypotečními úvěry. Další vývoj však počítá i s přidáním ostatních úvěrů, jimiž mají být např. leasingy.

Majetkové pojištění

Spořící produkty

Spořící produkty jsou v této hře dva a jsou přístupné ve všech herních módech. Jedná se o Penzijní spoření a Stavební spoření. I zde jsme kladli důraz na autenticitu nastavitelných parametrů a proto můžete, kromě výše měsíčního vkladu, požádat o příspěvek zaměstnavatele, sledovat výši státního příspěvku nebo volit strategii spoření. Spořící produkty se nastavují pro každého člena rodiny individuálně.

Spořící produkty

Investiční produkty

Investice tvoří důležitou součást nejen hry, ale i běžného života. Ve hře ale naleznete tyto investiční produkty: Akcie, Dluhopisy, Peněžní trh, Komodity, Kryptoměny a Příležitosti. Poslední zmíněné jsou k dispozici pouze u herních módů, které jsou moderované. Nabídka investičních produktů se mění podle hraných let a každá hra je unikátní, jelikož se pro ni tvoří individuální trh s nárůsty i propady, které jsou inspirovány skutečným trhem. Pro tyto účely hra sama načítá zveřejněná data z reálných finančních trhů. Moderovaná hra má možnost pro moderátora, že může pro hráče připravit buď reálných trh z nějakého historického období nebo vytvoří zcela vlastní trh pomocí předdefinovaných “Moderátorských událostí”

Investiční produkty

Služby

Služby jsou specifické tím, že na bázi pravidelného výdaje rodina získává buď výhody nebo herní body. Nabízené služby budou v průběhu dalšího vývoje více rozšiřované, ale již nyní můžete využívat služeb jako jsou Finanční poradce, Účetní služby nebo Právní služby. Každá ze služeb je zobrazena v přehledné kartě s nadpisem, popisem efektu a částkou.

Služby

Majetek a zážitky

Majetek a zážitky je stránka, na které hráč může uskutečnit nákup nemovitostí, automobilů a další možnosti, které jsou charakteristické jednorázovou platbou. Ta je ve většině případů ještě navázána na další měsíční poplatky za údržbu či provoz. Z této stránky lze nakupovat nemovitosti i na hypoteční úvěr. Pro automobily nyní platí platba v hotovosti, ale vývoj hry počítá i s možností nákupu automobilů buď na spotřebitelský úvěr nebo leasing. Stejně tak vývojem projde i samotná nabídka položek na prodej.

Majetek a zážitky

Životní cíl

Na stránce Životní cíl se dozvíte aktuální výši vašeho zajištění rodiny do penze.

Životní cíl

Dětské události

Rozhodněte, jaký výchovný postoj zaujmete k vašim dětem. Na výběr zde máte z několika možností, z nichž každá má nějaké výhody i nevýhody. Ty se mohou projevit buď okamžitě nebo až v pozdější fázi hry. Jak se tedy rozhodnete?

Dětské události

SOS finanční pomoc

Život není procházka růžovou zahradou a jinak tomu není ani v naší hře. A proto, stejně jako v realitě, se zde můžete obrátit, s prosbou o finanční pomoc, na rodinu nebo své přátele. Nezapomeňte ale na to, že každá taková pomoc s sebou přináší neblahý vliv na těžce získané herní body.

SOS finanční pomoc

Život rodiny

Tato stránka vám nabízí další paletu možností, jak se o rodinu starat. V pozdějších verzích hry bude tato stránka aktualizována nejčastěji a bude obsahovat různé možnosti, jak se rodina postaví ke svému rozpočtu nebo celé společnosti. Nyní se zde můžete těšit hlavně na rozhodnutí týkající se rodinného zdraví.

Život rodiny